Studia S2 I Dyplom Magisterski

MATERIAŁY I INFORMACJE DLA DYPLOMANTÓW

opiekun/promotor prac dyplomowych: dr inż. arch. Mariusz Tuszyński

WYMAGANIA FORMALNE

1 I Uchwała Rady WBiA w/s warunków jakim powinna odpowiadać praca dyplomowa na kierunku Architektura i Urbanistyka
pliki do pobrania I download_pdf

INNE

podanie o dopuszczenie do obrony
plik do pobrania I download_doc

oprac.: Mariusz Tuszyński I dr inż. arch I ZPA I ZUT
e-mail: lp.teno|iksnyzsutm#lp.teno|iksnyzsutm

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License