Projektowanie Specjalistyczne 2016 2017 Semestr 7

PROJEKTOWANIE OBIEKTÓW SZKOLNICTWA, OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZYCH, LECZNICTWA, REHABILITACJI I OPIEKI SPOŁECZNEJ
ćwiczenia projektowe, semestr VII 2016/2017

Prowadzący:

dr inż.arch. Jarosław Bondar I lp.hcra4bal|radnob#lp.hcra4bal|radnob
prowadzone tematy: wszystkie z poniżej podanych
dr inż.arch. Jerzy Byrecki I moc.liamg|ikceryb.yzrej#moc.liamg|ikceryb.yzrej
prowadzone tematy: Dom pomocy społecznej, Dom pobytu dziennego
dr inż.arch. Mariusz Tuszyński I lp.teno|iksnyzsutm#lp.teno|iksnyzsutm
prowadzone tematy: Szkoła i przedszkole integracyjne, Dom pomocy społecznej, Dom pobytu dziennego, Ośrodek opieki stacjonarnej
mgr inż. arch. Tomasz Sachanowicz I moc.liamg|zciwonahcas.zsamot#moc.liamg|zciwonahcas.zsamot
prowadzone tematy: Przychodnia medycyny rodzinnej, Klinika chirurgi plastycznej, Klinika rehabilitacyjna, Szkoła integracyjna

MATERIAŁY DO ZAJĘĆ
plik do pobrania: download doc

I TEMATY (do wyboru)

A.SZKOLNICTWO i OBIEKTY OPIEKUŃCZO - WYCHOWAWCZE
1.Szkoła integracyjna (podstawowa/gimnazjum) 6- oddziałowa, program funkcjonalny do pobrania: download doc
2.Przedszkole integracyjne 5-oddziałowe, program funkcjonalny do pobrania: download doc

B.SŁUŻBA ZDROWIA
1.Przychodnia medycyny rodzinnej, program funkcjonalny do pobrania: download doc
2.Klinika chirurgii plastycznej, program funkcjonalny do pobrania: download doc

C.REHABILITACJA i OPIEKA SPOŁECZNA:
1.Dom pomocy społecznej, program funkcjonalny do pobrania: download doc
2.Dom pobytu dziennego, program funkcjonalny do pobrania: download doc
3.Klinika rehabilitacji, program funkcjonalny do pobrania: download doc
4.Ośrodek opieki stacjonarnej dla osób starszych, program funkcjonalny do pobrania: download doc

II. HARMONOGRAM ZAJĘĆ

Tygodnie:

1.05.10.2016. Omówienie i wybór tematów, programy, podkłady sytuacyjne, materiały wyjściowe do projektowania, literatura.

2–4.Studia lokalizacji i zagospodarowania terenu, analizy kontekstu urbanistycznego (w tym kulturowego i przyrodniczego), inspiracje, szkice koncepcyjne, analizy programowo-funkcjonalne, koncepcje strukturalne, modele płaskie (skala 1:500). Korekty.

5.09.11.2016.I-szy przegląd projektów: szkice, modele strukturalne skala 1:500.

6–9.Korekty.

10.14.12.2016.II-gi przegląd projektów: podstawowe rzuty, przekroje, elewacja (1 wybrana) w skali 1:200

11–12. Indywidualne prezentacje projektów. Korekty

13.11.01.2017.III-ci przegląd projektów: pełny zakres opracowania, rozwiązania funkcjonalno-przestrzenne, konstrukcyjne i materiałowe, skala 1:200 lub 1:100, detal elewacji 1:20

14-15.Końcowe korekty. Zatwierdzenie projektu.

27.01.2017.Oddanie projektów

III ZAKRES OPRACOWANIA

1.Sytuacja 1:500 (zagospodarowanie terenu, układ dojazdów, dojść, kompozycja zieleni). Na planszy zwięzły opis projektu (idea, rozwiązania konstrukcyjne i materiałowe)
2.Rzuty 1:200 lub 1:100 (opisy pomieszczeń na rzucie, aranżacja wnętrz)
3.Przekroje 1:200, jeden w skali 1:100
4.Elewacje 1:200, fragment 1:100
5.Detal architektoniczny elewacji z przekrojem budowlanym w skali 1:20
6.Perspektywy, wizualizacje, preferowana makieta
Wymiary plansz nie większe od 70x90 cm. Dokumentacja na płycie CD (w formacie *pdf lub *jpg)

Uwaga: Warunkiem zaliczenia semestru poza oddaniem projektu jest zgodna z regulaminem studiów obecność na ćwiczeniach, udział w min. 2 przeglądach projektów oraz prezentacja projektu na dowolnym etapie opracowania.

IV. KRYTERIA OCENY

1.Ochrona i wzbogacenie wartości środowiska przyrodniczego, kulturowego i społecznego w planie zagospodarowania terenu.
2.Walory kompozycyjne, jakość i oryginalność architektury (poprawność rozwiązań funkcjonalnych, konstrukcyjnych i materiałowych, racjonalność ergonomiczna).
3.Walory użytkowe i terapeutyczne architektury (zgodność z potrzebami użytkowników, personelu, pacjentów, kuracjuszy, osób chorych, niepełnosprawnych, starych).
4.Poziom umiejętności warsztatowych (jakość techniczna, graficzna i estetyczna projektu, zgodność z zakresem i warunkami opracowania, terminowość, zaangażowanie).

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License