Projektowanie Specjalistyczne 2015 2016 Semestr 7

PROJEKTOWANIE OBIEKTÓW LECZNICTWA REHABILITACJI I OPIEKI SPOŁECZNEJ
ćwiczenia projektowe - obieralne / semestr VII 2015/2016

MATERIAŁY DO ZAJĘĆ:
https://www.dropbox.com/sh/vzl9lbeck989o61/AAD9kl3GGngaSHD5s9164rgqa

LISTA:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1O1j7I3l9FYSx2MH8fQaaj9uKSoP8P-G-jv1sHz99Y74/edit?usp=sharing

I. TEMATY (do wyboru)

Prowadzący: 2 grupy g.8.45 – 11.00, 2 grupy 12.15 – 14.30, sala 312
dr hab.inż.arch. Marek Czyński, prof nadzw.; lp.ude.tuz|iksnyzc.keram#lp.ude.tuz|iksnyzc.keram
mgr inż.arch. Marek Ostrowski; lp.pw|yknuf_m#lp.pw|yknuf_m

A. LECZNICTWO UZDROWISKOWE:
1. Sanatorium
2. Centrum Przyrodolecznictwa
3. Centrum kinezyterapii
4. Dom Zdrojowy

B. SŁUŻBA ZDROWIA:
5.Przychodnia medycyny rodzinnej

Prowadzący: 1 grupa g.8.45 – 11.00, 1 grupa 12.15 - 14.30,
dr inż. arch. Mariusz Tuszyński; lp.teno|iksnyzsutm#lp.teno|iksnyzsutm

C. OPIEKA SPOŁECZNA
6. Dom opieki dla osób starych
7. Dom pobytu dziennego

D. SZKOLNICTWO
8.Gimnazjum integracyjne
9. Przedszkole integracyjne

II. HARMONOGRAM ZAJĘĆ
Tygodnie:
1. 06.10.2015. Wprowadzenie do zajęć, omówienie tematów, programy, podkłady sytuacyjne, materiały wyjściowe do projektowania, literatura.
2-7. Wybór tematu. Studia literatury, inspiracje, studia lokalizacji i zagospodarowania terenu, przekroje terenu, analizy kontekstu kulturowego i przyrodniczego, szkice koncepcyjne, analizy programów funkcjonalne, koncepcje strukturalne, modele płaskie (skala 1:500). Korekty grupowe.
8. 24.11.2015. I przegląd projektów: materiały studialne, notatki, szkice koncepcyjne, rozwiązania wariantowe, detale elewacji, modele płaskie, struktura konstrukcyjna, zastosowane materiały, skala 1:500.
9-12. Korekty indywidualne. Podstawowe rzuty, przekroje, elewacje w skali 1:200
13. 13.01.2016 II przegląd projektów: pełny zakres opracowania, rozwiązania funkcjonalno- przestrzenne, konstrukcyjne i materiałowe, skala 1:200 lub 1:100, detal elewacji z przekrojem 1:20
14-15. Korekty. Zatwierdzenie projektu.
26.01.2016 oddanie projektów

III. ZAKRES OPRACOWNIA

1. Sytuacja 1:500 (zagospodarowanie terenu, układ dojazdów, dojść, kompozycja zieleni, kontekst architektoniczny i urbanistyczny). Na planszy zwięzły opis projektu (idea, rozwiązania konstrukcyjne i materiałowe)
2. Rzuty 1:200, fragment, sekcja 1:100 (opisy pomieszczeń na rzucie, aranżacja wnętrz)
3. Przekroje 1:200, jeden w skali 1:100
4. Elewacje (grafika czarno-biała) 1:200, 1 elewacja z kolorystyką,
5. Detal architektoniczny elewacji z przekrojem budowlanym w skali 1:20
7. Perspektywy, wizualizacje, makieta (opcjonalnie)
Wymiary plansz nie większe od 70x90. Dokumentacja na opisanej płycie CD (w formacie *pdf)

MATERIAŁY DO ZAJĘĆ:
https://www.dropbox.com/sh/vzl9lbeck989o61/AAD9kl3GGngaSHD5s9164rgqa

LISTA:
https://docs.google.com/spreadsheets/d/1O1j7I3l9FYSx2MH8fQaaj9uKSoP8P-G-jv1sHz99Y74/edit?usp=sharing

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License