Mariusz Tuszynski Podstawy Ergonomii 2010 2011

Zadanie 2 I pomieszczenie higieniczno – sanitarne (wc) przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych ruchowo

1. Rzut I skala 1:10
na rzucie przedstawić:
 wyposażenie (w tym urządzenia pomocnicze tj.: pochwyty, suszarka do rąk, lustro nad umywalką, podajniki papieru i ręczników jednorazowych, itp.)
 analizy ergonomiczne (fantomy, zasięgi), sposób manewrowania wózkiem inwalidzkim
2. Widoki ścian I skala 1:10
opracować widoki wszystkich ścian z uwzględnieniem:
 wyposażenia (w tym również rozmieszczenie i rodzaj oświetlenia),
 analizy ergonomicznej (dosięgalność do elementów wyposażenia - podać zasięgi rąk dla osoby poruszającej się na wózku inwalidzkim, fantom 5♀ i 95♂)
na w/w rysunkach podać rozwiązania materiałowe (rodzaj materiału, układ elementów wykończeniowych) i kolorystyczne

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License