Grupa Projektowa Sylwii Klaczynskiej

downloads
-masterplan KCAP download pdf
- wyklad "technologia projektowania fasad" download pdf
- wyklad_concret structure download pdf

RAPORT
Raport bedzie oddawanyprzez kazdego studenta w formie cyfrowej i publikowany na http://issuu.com w odstepach 3 tygodniowych liczac od pierwszej daty oddania tj 30.03.2012 ma na celu udokumentowanie pracy studenta w trakcie semestru co daje transparentna i obiektywna mozliwosc oceny studenta na koniec semestru
zaladuj plik In Design download
zaladuj plik PDF do wgladu download

1 Raport 30.03.2012 | tematyka masterplan
zawartosc minimalna
tytul jako key word calego zamyslu konceptualnego \wyjasnic w raporcie etymologie
link teoretyczny ,wyjasnic na czym polega, material zrodlowy, i sposob wykorzystania
idea przedstawiona przy pomocy diagramow skala dowolna
negacje\aprobate terenu istniejacego
parametryzacja rozwiazan
element zrownowazony ideii ,opisac narysowac wyjasnic

link na strone publikacji raportu 01 http://issuu.com/zpa_project/
-
-
-
c o p r z g o t o w a c n a z a j e c i a 11 - g o m a j a
1.przyniesc gotowa makiete planu zagospodarowania w skali 1:500 z mozliwoscia remodelowania jej, bedziemy pracowac nad usytuowaniem projektowanego budynku w kontekscie otoczenia
2. przyniesc swoje modele budynkow z nastawieniem sie na zmiany, u wiekszosci przewiduje przemodelowanie tj konkluzja po przegladzie
3. przyniesc propozycje rozwiazan funkcjonalnych
4. pomyslec o koncepcji fasady w waszym budynku
s u m a : na najblizszych zajeciach pracujemy na makietach obu jednoczesnie i rozmawiamy o funkcji

ZAKRES PRACY NA PRZEGLAD 27.KWIECIEN 2012

1. Material z raportu czyli przedstawienie sytuacji istniejacej analiza topografii terenu, analiza istniejacej zabudowy czyt. wnioski, jasne opisanie jakie elementy z kontekstu beda cytowane w projekcie badz beda inspiracja, ktore elementy odrzucamy i dlaczego wszystko w formie diagramow
2. analiza statystycznych czynnikow dobor docelowego targetu
3. inspiracje ze swiatowej typologii zabudowy i wyjasnic polaczenie tej typologii z miejscem
4. masterplan w 1:1000 lub wiekszej skali z pokazaniem terenow zabudowy istniejacej, nowoprojektowanej, przestrzeni publicznych z opisaniem ich, zdefiniowaniem nazwaniem, przestrzenie te maja za zadanie identyfikacji z miejscem potencjalnego uzytkownika, pokazac to na schematach aksonometriach itp

uklad komunikacyjny z uwzglednieniem roznych uzytkownikow, parametryczna zasada podzialow tych przestrzeni czyt konkretne wymiaruy zasady procentowe itd.
5. plan zagospodarowania przestrzennego skala 1:500 wybranego fragmentu masterplanu tak aby pokazac miejsce wybranego domu do dalszej pracy, tak aby pokazac zaleznosc przestrzenna miedzy sasiednimi budynkami, tak aby pokazac zasade komunikacji do wybranej parceli, tak aby pokazac instrumenty przestrzenne jakich uzyliscie do stworzenia spolecznosci ktora identyfikuje sie z dana pzrestrzenia,
zawartosc:
- legenda
- musza byc widoczne warstwice i koty wysokosciowe
- istniejaca zabudowa
- nowoprojektowana zabudowa
- strzalka polnocy
- granice dzialek
- zaznaczone wjazdy i wejscia na teren dzialek
- miejsca skladownia odpadow
- wejscie do budynku nowoprojektowanego
- naniesiona warstwa landscap-u, czyli rodzaje nawierzchni, rodzaje zieleni usystematyzowane graficznie wedlug wysokosci a potem wyszczegolnione gatunki roslin
- naniesiony uklad komunikacyjny i pieszy, uczulam na sposob rysowania promieni katow, zwymiarowane szer. ulic, chodnikow itp, nie zapomniec o rowerach
6. Przekroj przez teren planu zagospodarowania w skali 1:500 wlacznie z istniejaca zabudowa
7. zdjecia z pracy nad modelem przestrzennym,, budowa tzw generic structure, zbudowanie ukladu prestrzennego poprzez optymalizacje konstrukcji , osttecznie pokazac na modelu maksymalna ilosc otwarc w obiekcie czyli pokazac tylko te elementy stale w budynku ktore sa niezbedne do do stabilnego ukladu budynku rozne warianty, sposob dochodzenia do formy ostatecznej, wyjasnic dlaczego skala 1:100, moze 1:50
8. Zacytowac inspiracje typoloigiczne przyjetej konstrukcjii
9. Zbudowac model przestrzenny calego zalozenia , ktore tworzy community, zakres podobny co na planie zagospodarowania terenu, skala 1:250
10 1 wizualizacja przestrzenna charakterystycznej przestzreni publicznej z naniesieniem aktywnosci ludzkiej, obraek ma charakter komercyjny ma przyciagac i oddac charakter miejsca, pogode itp ozna posluzyc sie zdjeciem z modelufizycznego zespolu i dalej obrabiany w photoshop, naniesione projektowane gatunki roslin i sceny relacji miedzyludzkich
11. schemat projektowanego domu rozbicie aksonometryczne calej przestzreni z podzialem na poszczegolne kondygnacje z pokazaniem konstrukcji budynku, elementow skladowych np ruszt stalowy a jako warstwa zewnetrza kurtyna pokazac i opisac w sposob schematyczny, na kazdej kondygnacji podzielic przestrzen na strefy np strefa dzienna strefa nocna , zaplecze , moze szacht , partia wejsciowa , pokazac kreacje obiektu czyli sposob tworzenia
12 na bazie modelu fizycznego pokazac elewacje z kontekstem miejsca!!! wszystko to co dzieje sie za budynkiem i obok, celem tych elewacji jest pokaznie swiatla w budynku nie ma znaczenia materialowos ani podzialy okienne w budynku

zalaczniki:
przykladowa praca nad modelem i efekt koncowy: http://www.ds04.org/wp-content/uploads/2012/02/El-Croquis-CHRISTIAN-KEREZ-01.pdf
przykladowe modele:
1.jpg 2.jpg
3.jpg 4.jpg
5.jpg 6.jpg
7.jpg

przykladowy plan zagospodarowania w aksonometrii, dobra grafika: download jpg

przyklad planu i przekroju skala 1:500:

download_1_500.jpg

przyklady dobrej grafiki wizualizacji:

wiz1.jpg
wiz3.jpg
wiz4.jpg
wiz5.jpg
wiz7.jpg
wiz8.jpg

ZAKRES PROJEKTU OBOWIAZKOWY DO WGLADU NA KAZDYCH ZAJECIACH

Part 01
- model fizyczny terenu z naniesionym masterplanem skala 1:500
- model fizyczny terenu opracowania na bazie planu zagospodarownia terenu wraz z projektem zabudowy w skali min 1:250
- schwarzplan skala 1:5000 / 1:10000 / z naniesionym projektem / swoim masterplanem /
- zestawienie porownawcze tabelaryczne stanu istniejacego I projektowanego nstp czynnikow /research part/:
*procentowo % przestrzen publiczna
przestrzen prywatna
przestrzen zielona
*gestosc zabudowy stosunek pow. uzytkowej/ pow. dzialki
*plot coverage stosunek pow. zabudowy/ pow. dzialki
- typy/ typologia/ istniejacej zabudowy /zdjecia grafika /
- plot coverage lub gestosc zabudowy kazdego typu /zdjecia grafika /

MASTERPLAN SKALA 1:1000
- odpowiedziec na pytanie jaki jest klucz budowania masterplanu, odpowiedz przy pomocy diagramow architektonicznych / patrz Peter Eisenamann “Diagram Diaries” New York Universe 1999 /
- zakres masterplanu:
1 sposob zasady sytuowania budynkow, zasady na jakich tworzymy przestrzenie prywatne, polprywatne polpobliczne publiczne ekopozytywne,
2 wysokosci zabudowy
3 okreslenie minimalnych parametrow ksztaltowania przestrzeni przy maksymalnej jakosci zycia
4 zbilansowane miejsca parkingowe samochodow, moto, I rowerow,
5 zbilansowane pojemniki na odpady
6 project landscape , typy zieleni, niska, sredniowysoka, wysoka, gatunki nasadzen, sposob utwarzania nawierzchni, urzadzenia malej architektury
7 1 wizualizacja przedstawiajaca charakterystyczne miejsce masterplanu , technika, 3d w sketchup, faktury w photoshopie
8 studium naslonecznienia , program ecotect autodesku,range shadow

plan sytuacyjny 1:500
zakres: projektowany dom I okolica ksztaltujaca przestrzen publiczna
wjazdy I wejscia na dzialki
gabaryty stref pieszych I jezdnych
miejsca parkingowe
usytuowanie gabaryty kublow na smieci
linia zabudowy obowiazujaca lub nieprzekraczalna
landscape
przekroj 1:500 zaznaczone rzedne I odleglosci, opis typu rosli I wyrysowanie gabarytow we wlasciwej proporcji

Layout
6 formatek B2 40x60 cm
podstawa layout-u wg wzoru:
layout_final_project.indd.pdf
zaladuj plik InDesign download

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License