Architektura Wnetrz

Zadanie projektowe I PROJEKT WNĘTRZA W BUDYNKU UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

tematyka opracowań projektowych I do wyboru:

- kawiarnia
- sklep (np.: odzieżowy, obuwniczy, drogeria itp.)
- bank
- poczta
- biuro (zespół pomieszczeń administracyjno-biurowych)
- sala konferencyjna
- hol z recepcją (np.: w budynku hotelowym, biurowcu itp.)

uwaga: wybrany temat może być realizowany max. przez 2 osoby)

program i wymagania funkcjonalne

- zostaną określone indywidualnie w zależności od wyboru tematu z prowadzącym zajęcia

zakres opracowania

1. Rzut budowlany z projektowanymi elementami aranżacji wnętrza I skala 1:50
- przedstawić rozmieszczenie elementów wyposażenia i urządzenia wnętrza (bez podawania wymiarów), na rysunku podać zestawienie w/w elementów (rodzaj, typ i ilość) np.:I plik do pobrania: download jpg

2. Rzut posadzki I skala 1:50
- przedstawić i zwymiarować układ posadzki z podaniem rodzaju użytych materiałów, dyspozycje kolorystyczne, na rysunku podać zestawienie materiałów (rodzaj, typ i ilość) np.:I plik do pobrania: download jpg

3. Rzut sufitu I skala 1:50
- przedstawić i zwymiarować układ sufitu, podać dyspozycje materiałowo-kolorystyczne, wykonać fragment przekroju przez sufit, na rzucie rozmieścić oprawy oświetleniowe z podaniem typu projektowanych opraw np.:I plik do pobrania: download jpg

4. Widoki ścian I skala 1:10
opracować widoki wszystkich ścian z uwzględnieniem:
- elementów wyposażenia oraz urządzenia wnętrza (w tym również rozmieszczenie i rodzaj oświetlenia)
- podać/opisać na rysunkach rozwiązania materiałowe i kolorystyczne
- podać podstawowe wymiary
np.:I plik do pobrania: download jpg

5. Projekt mebla I 1:20
- dla wybranego mebla projektowanego indywidualnie we wnętrzu (np.: lada sklepowa, boks kasowy, stanowisko recepcyjne itp.) wykonać rzut, przekrój i aksonometrię z podaniem dyspozycji materiałowych i podstawowych wymiarów, np.:I plik do pobrania: download jpg download jpg

6. Widok perspektywiczny lub wizualizacja
- przedstawić widoki ogólne wnętrza wraz z wyposażeniem (max. 2-3 dobre wizualizacje), np.:I plik do pobrania: download jpg

7. Opis techniczny I 1:20
- opracować opis techniczny jako niezbędne uzupełnienie części graficznej projektu

FORMA OPRACOWANIA
• Opis i część rysunkowa złożona w teczce - format A4
• Na planszach umieścić tabelki rysunkowe z podaniem tytułu opracowania, imię i nazwisko autora (-ów), tematy rysunków, ich numerację oraz skalę.
• W/w rzuty, przekroje, widoki wykonać zgodnie z zasadami rysunku technicznego
• Do projektu dołączyć karty katalogowe podstawowych materiałów i urządzeń użytych w opracowaniu
• Oprócz wersji drukowanej dostarczyć dokumentację na płycie CD (np.: w formacie *jpg lub *pdf).

KRYTERIA OCENY
20% idea I pomysł aranżacji wnętrza;
25% poziom i poprawność rozwiązań projektowych przyjętych w oparciu o w/w założenia
30% przyjęte propozycje techniczno-budowlane i technologiczne uwzględniające specyfikę zadań projektowych (dobór i układ wyposażenia i urządzeń, elementów wykończenia wnętrz itp.)
15% zgodność z w/w zakresem opracowania
10% forma graficzna opracowania

przykładowy opis i tabelka rysunkowa I plik do pobrania: download doc

termin oddania prac: 02.03.2013 (sobota), godz. 11.00, pok. 225
wpisy do indeksów od godz. 13.00
II termin oddania prac: 23.03.2013 (sobota), godz. 13.30, pok. 225
wpisy do indeksów od godz. 14.00

© Mariusz Tuszyński I dr inż. arch I ZPA I ZUT
e-mail: lp.teno|iksnyzsutm#lp.teno|iksnyzsutm

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License